NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
06
Tue, Jun
15 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu, in Limba Sarda Comuna Dae su 16 a su 22 de gennàrgiu

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Aici a comenti at fatu s’atòngiu, s’ierru puru nd’est lòmpidu totu paris: dae mèrcuris is temperaduras màssimas, pretzèdidas dae maestrale forte meda, sunt abasciadas de 10 grados totu a una, giòbia e cenàbara at ghetadu àcua meda in pranu e, pustis de unas cantu annos, at niadu bene in is montes de Sulcis e de Igrèsias fintzas a sa cuota de 700 metros e duncas si incumentzant a biere is arrios chi current allirgos. Totu àcua bona pro su sartu e pro is digas: in s’ùrtimu rilevamentu fatu dae s’Autoridade de Bacinu Regionale (31 de mese de idas 2022) asserit ca is batzinos sulcitanos fiant a su 55% de sa capatzidade (s'annu passadu in custu tempus etotu fiant a s'85%), e cust’àcua iat a- deper permìtere de istransire is provedimentos de limitatziones de s’impreu, sende ca sa diga de Monte Pranu (Tratalias) fiat in preallerta e sa de Punta Gennarta(Igrèsias) giai in allerta.

Est semper prus manna sa cimbella pro sa firmada totale de sa Portovesme SRL: su presidente de sa RAS Solinas at annuntziadu ca nc’at possibilidades bonas de istransire sa cassaintegratzione gràtzias a cuntratos prus vantagiosos cun is produtores de energia, ma custu giòbia passadu a chitzi mannu, de is 5 a is 8:30, unu grupu de operàios metalmecànicos de is ditas de apaltu de s’ENEL e de sa Portovesme srl, at blocadu s’atzessu a s’àrea industriale de Portovesme. Custa protesta non annuntziada est non ammostrat cantu manna est sa preocupatzioni de chini traballat in su polu industriale. In su mentris a pustis de 10 annos de sa serrada, 5 annos de progetatziones e de arrociallas burocràticas, est torradu in produtzione s’istabilimentu ex Alcoa: est intrada in funtzione sa fonderia chi at bogadu placas de allumìnniu, e imoi si abetat chi partat sa lìnnea de is billetas (a intrus de làmpadas chi benit) e chi acabit su modernamentu de sa sala eletròlisi (metadi de s’annu chi).

Un’àteru lutu in sa polìtica locale: cenàbara a 76 annos, s’est ispaciadu Sandro Masciarelli: est istadu consilieri e assessore in Carbònia e at fatu fintzas s’assessore in sa chi fiat sa Provìntzia de Casteddu e su consilieri in sa provìntzia de Carbònia-Igrèsias. Però su nùmene de Sandro Masciarelli fiat acapiadu a s’autoscuola aundi sulcitanos medas ant leadu su patente e fiat connotu fintzas pro èssere òmine de isport: grandu allenadore de fùbalu, iat fundadu s’assòtziu Carbosarda e istadu puru dirigente de su Carbonia Calcio in is annos chi custa oteniat sutzessos mannos a livellu regionale.

Est torradu su tempus pro fàere sa dimanda pro partetzipare a “Promemoria Auschwitz ”, su progetu incarreradu dae “Arci Sardegna” e s’assòtziu Deina cun is is comunos de Carbònia, Portescusi, Sant’Antiogu, Nuxis, Santadi, S. G. Suèrgiu e Bidda Massàrgia chi ant a donare a unos cantu giòvunos residentes s’oportunidade de partetzipare a unu progetu de educatzione a sa citadinàntzia europea, chi incumentzat cun su contu de su tempus passdau e dae sa manera de ddu contare, pro chi potzant isvilupare s’ispìritu crìticu netzessàriu pro èssere tzitadios protagonistas in su presente e in su benidore. Totu is informos sunt a disponimentu in is sitos isitutzionales de is comunos interessados.

In Masainas s’amministratzione comunale provat a fàere crèschere sa sagra de sa candicofa, unu de is eventos enogastronòmicos prus de importu de su Sulcis, cun s'arte. Infatis pro sa de 20 editziones, prevèdida dae su 21 a su 25 de abrile, ant abertu unu cuncursu artìsticu destinadu a totus is residentes in Sardigna: sunt ammìtidas totus is òperas chi tengant pro tema sa canciofa. Ant fatu modernamentus puru in su museu archeològicu de Santadi: infatis gràtzias a unu contributu comunale, is gestores anta aprontadu 40 pannellos illustrativos a intrus de is vetrinas chi agiudant is bisitardores a cumprèndere mellus a comente biviant is antenados nostros dae su neolìticu fintzas a s’edade romana.

Roberto Pinna