NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
25
Wed, Apr
32 Nuovi articoli

Sa cida sulcitana in curtzu dae su 26 de cabudanni a su 2 de mesi da ladàmine

Novas in Sardu (LSC)
Aspetto
Condividi

Riprende la rubrica in LSC (lingua sarda comune) degli avvenimenti settimali avvenuti nel territorio. Avranno cadenza settimanale e saranno in rete la domenica.

Lunis 26 de cabudanni: A pusitis de un'atòbiu fatu in sa Turre Cìvica de Carbònia si sunt dimìtidos Antonello Pirosu, sindigu de Sa Baronia, e Marco Piras sìndigu de Tratalias, chi fiant presidente e segretàriu de sa cunferèntzia de is Sìndigos de su distretu socio-sanitàriu de Carbònia in sa ASL 7. Is dimissiones dae s'òrganu rapresentativu sunt una forma de protesta contras a s'Assessore Regionale a sa Sanidade Arru chi no at rispùndiu a sa dimanda de un'atòbiu de faere in presse pro resonare a pitzus de sa situatzione drammàtica de sa sanidade in su Sulcis. <<Tropu is cosas chi no andant beni>> at nadu Pirosu. <<po ndi narri una de un’elencu longu longu sa mobilidari passiva posta in su bilànciu de sa ASL7 est a prus de 24 milionis de èurus, sinniali craru de su fatu chi is sulcitanus non bolint o non podint abarrai in su territòriu po si curai>>. Duncas issu e Piras non si dda intendent prus de rapresentere is citadinos sulcitanos de fronte a istituziones chi fortzis non podent o mancari non bollent donare rispostas a is sìndigos.

Martis 27 de cabudanni: s'est dimìtitidu su segretàriu de su PD de Carbonia Marco Murru chi fiat puru consilieri comunali in sa legisladura passada. Is dimissiones de Murru sighint cussas de Antonio Fanni, segretàriu de Santu Giuanni Suèrgiu chi fiat puru candidadu a sìndigu e cussas de Luca Mereu segretàriu de su cìrculu de Sant'Antiogu. Custas dimissiones lòmpint a pustis de sa derrota de su PD in s'ùrtima torrada de eletziones amministrativas, ca in su Sulcis puru, comente totu s'Itàlia at pigadu pistadas mannas (a pitzus de totus cussa de Carbònia non prus guvernada dae sa manca o centru-manca a pustis de 70 annos). Duncas paret ca assumancu a livellu sulcitanu e mancai siant passado giae tres meses dae candu s'est votadu, si siat aberta cussa fase de "resonamentu" chi si costumat a fàere in is partidos mannos candu si perdent is eletziones.

Mèrcuris 28 de cabudanni: Dae sàbudu passadu, dònnia meigama, iscutuladas de àcua a stracìa ant trasformadu is arrugas in arrius in is biddas de Sa Baronia, Piscinas, Narcau e in d-unas cantu furriadroxus de Santadi. In prus si depet aciungere s'iscònciu mannu fatu dae s'àcua chi at allagadu bìngias, olivàrios e a is ortalìtzias de totu sa zona. Su consilieri regioanle de s'UDC Gigi Rubiu at fatu su giru in su Sulcis de Bàsciu pro circare de cumprèndere s’entidade de is dannos e at presentadu una interrogatzione cun sa cale est circhende a sa Giunta Regionale dinari e contributos pro agiudare is siendas in dificultade.

Giòbia 29 de cabudanni In Narcau su comunu at ghetadu su bandu pro is contributos a sa pràtica isportiva. Podent fàere sa dimanda totus is assòtziu registrados in s'albu comunale. Is dimandas iscadint su 7 de mesi de ladàmine. In Sant'Antiogu, su Comunu at postu dinari pro si borsas de istùdiu. Podent fàere sa dimanda is residentes in Sant'Antiogu chi apant frecuantadu s'iscola segundària de segundu gradu e chi siant istètios promòvidos assumancu cun sa mèdia de 7/10 (o 70/100 si sunt diplomandos) e chi non tengant ISEE non prus artu de 35000 euros. Is dimandas iscadint de 31 de mesi de ladàmine.

Cenàbara 30 de cabudanni: Is giuges de sa segunda setzione penale de su Tribubale de Casteddu ant cundennadu a Marco Simeone, sìndigu de Carloforte, a 9 annos de presone e a s'interditzione pro semper dae is pùbblicos ufìtzios in su processu de primu gradu pro su fallimentu de sa SEPT, una dita chi produsiat vernices industriales in Cuartu Sant'Aleni fallida in su 2010. In pari a Simeone ant cundennadu puru àteros 10 imputados e 3 ddos ant assòlvidos. Intru de is cundennados ddoe at puru s'ex guvernadore Ugo Capellacci chi at pigadu 2 annos e 6 meses de presone.

Sabudu 1 de mesi de ladàmine: Chiara Vigo lassat su Museu de su bissu. Dda benit a marolla si nde andare sende ca su TAR at torradu ca nou a sa rechesta de suspèndere s'ordinàntzia de isfratu emìtida dae su Comunu. Is ufìtzios comunale ant iscritu s' ordinàntzia proita ca s'impiantu elètricu de s'ex Monte Granatico no est a norma. De siguru custu fatu at a ispartzire incora de prus is chi sunt a favore e is chi sunt contras chi sa Vigo potzat sighire a gestire su museu de su bissu "cosa sua" in s'ex Monte Granatico. In s'interis chi sa polèmica crescit. 

Domingu 2 de mesi de ladàmine: Sunt incumentzadus is campionados de prima e de seguanda categoria de fubalu e sunt medas is iscuadras sulcitanas impegnadas in custos torneos. In su GIRONE B de su campionadu de primu categoria su Cortoghiana at pèrdiu 1-0 in domu cun Seui, sa Fermassenti at bintu 2 a 1 in Narcau, su Europa 2008 Domusnovas at pèrdiu 1-0 su derby cun su Villamassargia invècias s'Atletico de Villaperùciu s'est pasiadu. In su girone C de segunda categòria, Masainas at bintu 3-2 in domu de su Perdaxus, Nuxis at pèrdidu 2-1 in Bacu Abis, s'Antiochense at bintu 2-1 in Santadi imbetzas s'Isola di Sant'Antioco nd'at cassadu 4 e segnadu 1 sceti in domu contras a s'Iglesias.

R.P.