NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo
16
Sat, Feb
36 Nuovi articoli

Nova in sardu eventos isportivos Domingu

Altri
Aspetto
Condividi

Domingu 09: Fine de cida ricu de eventos isportivos. Pro su basket in su girone A de su campionadu de serie D regionale Sa Sulcispes at pèrdiu in Casteddu contras a s’Astro 77-64. In su campionadu de serie C regionale su Caleseda at bintu in Sìnnia 76 a 64 cun bonas provas de Sonogo e Barreiro chi in pari ant fatu sa metade de is puntos de s’iscuadra. Pro su fubalu, in su girone A de su campionadu de promotzione su Carbònia at bintu a 1 a 0 in Carloforti e imoe est primu a solu cun 6 puntos in classìfica. In su girone B de primu Categoria s’Iglèsias at acarraxadu 6-0 a Is ùrigus, su Narcau at pèrdiu 2 a 1 in domu cun su Biddamassàrgia, s’Atletico de Villaperùciu at esordiu in Domus Noas (cida passada at pasiadu) perdende 3 a 1, sa Fermessenti at pèrdidu 2-0 in Gergei, su Cortoghiana at paregiadu 2-2 in Villamar. In su girone C de su campionadu de segunda categoria s’Aqcuacadda-Nuxis bincit 3-2 in domu cun Perdaxus, s’Antiochense bincit 3-1 contras a Bacu Abis, su Santadi at pèrdidu 2-1 in Teulada, Masainas nde segnat 2 sena de nde pigare mancu unu cun su Musei , s’Isola de S.Antiogu bincit 2-0 in Gonnesa.

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna